முத்தமிழ் விழா

வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறை சார்பில் 28.03.2018 புதன் அன்று சிவாலயா அரங்கில் முத்தமிழ் விழா நடைபெற்றது. நாடகம், இயல், இசை என்று அனைத்தும் அருமை .
Hearty congratulations to the staff and students who successfully executed the event. – Dr. Ishari K Ganesh.

#IshariKGanesh #VelsUniversity #Vels #TamilDepartment #MuthamizhVizha